Η εταιρεία Comtec από το 1988 προσφέρει σε Ελλάδα, Κύπρο και Μέση Ανατολή, εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα στον κλάδο των γεωτρήσεων, θεμελιώσεων, γεωτεχνικών έργων και δειγματοληψιών. Οι βασικές δραστηριότητες της εταιρείας είναι:

  • Εμπόριο ανακατασκευασμένων μηχανημάτων γεωτρήσεων, υδρογεωτρυπάνων, διατρητικών φορείων και αεροσυμπιεστών.
  • Εμπόριο εργαλείων και ανταλλακτικών μηχανημάτων γεωτρήσεων, μηχανημάτων τεχνικών έργων και αεροσυμπιεστών.
  • Ενοικίαση μηχανημάτων γεωτρήσεων και αεροσυμπιεστών.
  • Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γεωτρήσεων, μηχανημάτων τεχνικών έργων και οδοποιίας και αεροσυμπιεστών.
  • Ανακατασκευή μηχανημάτων γεωτρήσεων σε ειδικές προδιαγραφές.
  • Παροχή τεχνογνωσίας στο χώρο των γεωτρήσεων.

Στόχος της Comtec, είναι η παροχή βέλτιστων λύσεων σε υπηρεσίες και προϊόντα, προσαρμοσμένων σε ειδικές απαιτήσεις και στις τεχνολογικές εξελίξεις.