Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος: Αγκυράδικο
Κίνηση: Αυτοκινούμενο - Ερπύστριες
Μηχανή Γεωτρυπάνου: Deutz
Έτος Ανακατασκευής: 2012
Μήκος Στελεχών: 3m